logo artiest op de fiets
  vakjes
homecataloguscontact

Educatie

oefenen remtechniek

U kan het project “Artiest op de fiets” voor een bezoek aan uw school reserveren.

Met “Artiest op de fiets” komen we op school de stuurvaardigheid van de leerlinggen (4e, 5e, 6e leerjaar) testen en/of oefenen (2e-6e leerjaar) Dit circuit bezoekt de scholen al enkele jaren, zodat er voldoende referentiewaarden zijn voor de beoordelingen.
Het mobiel circuit wordt opgesteld (600 m²) op de speelplaats of op een veilige plaats in de omgeving van de school. Het is een voor kinderen attractief en uitdagend circuit.
Het circuit is zo ontworpen dat er zoveel mogelijk kinderen “bezig” zijn.
De kinderen bieden zich per groep (ongeveer 20 lln) aan.

 

 

Testen van de fietsvaardigheid

fietsvaardigheid testen

Na een fietscontrole en een leermoment leggen de kinderen het circuit af, met verschillende oefeningen wordt het evenwicht, de behendigheid, remtechniek en perceptie getest.
Na de test kunnen de deelnemers oefenen.
Later kunnen de resultaten verwerkt worden en kan de school een evaluatieverslag ontvangen.
De directie weet zo waar de zwakke punten zitten en heeft een concreet instrument in handen om het programma te bepalen of bij te sturen (eindtermen) om een efficiënt verkeer veiligheidsbeleid te voeren.

 

 


Oefensessie

oefenparcours

Een oefensessie kan voor leerlingen vanaf het 2e lj.
Hier ligt de nadruk op het “spelenderwijs” aanleren van basisvaardigheden en attitudes voor de fietser.
De oefenstof wordt aangepast aan het niveau en de vorderingen van de groep.

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch

De opbouw gebeurt in principe 1uur voor de lessen beginnen. Er kunnen 3 groepen (60 kinderen)/schooldag getest en/of geoefend worden.